5 olika bidragsformer

I olika perioder i livet så kommer man av olika skäl vara berättigad till eller få möjlighet till att erhålla eller ansöka om vissa olika typer av bidrag. Det kan handla om bidrag som hjälper en att komma vidare i livet eller bidrag som är ett stöd under en viss period i livet.

Olika bidragsformer:

 1. Barnbidrag

Alla som blir förälder får ett barnbidrag som utbetalas av staten. Har man flera barn får man ett barnbidrag för varje barn och ett flerbarnstillägg. Bidraget ska underlätta för föräldrarna att klara av de ökade kostnader som barn medför.

Det finns inga regler eller praxis för vad barnbidraget ska användas till men när barnen blir större så väljer många att lägga barnbidraget på kläder och fritidsintressen som barnen har. Vissa väljer att spara pengarna på ett konto till barnen som de kan använda den dagen de flyttar hemifrån. Alla barn får barnbidrag fram till den dagen de fyllt 16 år.

 1. Studiebidrag/studiemedel

Studiebidrag ges till alla föräldrar som har barn som har fyllt 16 år och som fortfarande studerar. I detta fall ersätter studiebidraget barnbidraget och när barnet har fyllt 18 år kommer studiebidraget att utbetalas direkt till barnet istället fram till dess barnet har fyllt 20 år och istället får ansöka om studiemedel i stället.

De som väljer att fortsätta studera efter grundskolan eller som av olika skäl väljer att studera i vuxen ålder på gymnasium har rätt till studiebidrag. Ett studiebidrag är på ett relativt lågt belopp och en vuxen behöver ofta komplettera studiebidraget med studielån för att kunna ha råd att studera.

 1. Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett bidrag som ges ganska jämt över alla åldrar. Både studenter, barnfamiljer, ensamstående och äldre kan vara i behov av bostadsbidrag vissa perioder i livet. Ett bostadsbidrag ges till personer för att täcka upp en del av kostnaderna för bostaden.

 1. Starta eget bidrag

För arbetslösa eller andra personer som valt att starta ett eget företag kan man ansöka om ett starta eget bidrag under en fast period så man får en chans att ekonomiskt klara sig under den tid det tar att starta upp ett företag. Ett starta eget bidrag kan vara avgörande för att våga lämna en tryggare tillvaro med lön, a-kassa eller bidrag till att ta steget över till att bli helt självförsörjande i ett eget företag.

 1. Socialbidrag (försörjningsstöd)

Alla som inte klarar av att själva försörja sig har rätt till socialbidrag. Socialbidraget ska hjälpa personer eller familjer att klara av en svår period tills de kommer vidare i livet och kan klara sig själva. Socialbidrag betalas ut inom alla ålderskategorier och är ofta ett komplement till en låg inkomst, arbetslösersättning, låg pension eller för personer som hamnat utanför sjukförsäkringen.

För att ha rätt till socialbidrag krävs att man aktivt försöker bidra till egen försörjning genom att bland annat söka arbete alternativ kunna påvisa att man är oförmögen att arbeta.

Är valutahandel lönsamt?

Valutahandel är en intressant investeringsform där man spekulerar kring hur valutor kommer att röra sig gentemot varandra. Valutahandel kan ske på lång sikt eller på kort sikt, så pass kort att man köper och säljer valutan inom loppet av några minuter för att kamma hem vinsten.

Hur fungerar valutahandeln?
Valutahandeln fungerar så att man spekulerar i om en viss valuta är för lågt värderad och om man tror att den kommer gå upp i värde, så köper man in den valutan. Man avvaktar tills värdet på valutan stiger och därefter så säljer man valutan, förhoppningsvis med vinst.

Det krävs ganska stora belopp att handla med för att man ska kunna göra någorlunda vinster. Ibland blir avkastningen på en krona inte mer än några ören, innan kommission. Om man köper 10 000 dollar för 60 000 kr och sedan så väntar man tills dollarn ska öka i värde, gentemot svenska kronan, vilket man kanske förväntar sig ska ske under dagen. Om vi sedan säger att dollarn går upp med cirka ett par procent mot kronan så kan vi då sälja dessa 10 000 dollar för runt 61 200 kr och har då gjort en vinst på cirka 1 200 kr för en dags handel.

Valutafonder
Man kan även köpa andelar i olika valutafonder. Detta innebär att man äger en viss del av fonden och låter andra spekulera i valutan. Det finns olika fonder som handlar på kort eller lång sikt och på olika marknader med olika risknivåer. Ju högre risk man är beredd att ta desto högre avkastning kan man få på sitt kapital men samtidigt finns då risken att man även kan förlora delar av sitt kapital.

För att handla med valuta krävs att man har ett tradingkonto hos någon av de nätmäklare som finns på nätet. Här kan man sätta in sina pengar och köpa eller sälja valuta när man anser att läget är gynnsamt. De flesta nätmäklare erbjuder även en uppsjö av verktyg som hjälper en att analysera och förutse eventuella valutakursrörelser. Med hjälp av dessa verktyg kan man även göra snabba köp och försäljningar av valuta, ofta inom sekunder.

Har man ett lite större kapital och om man är duktig på att analysera marknader, förutse olika händelsers påverkan på valutakurser och har tid att bevaka sin valutahandel så kan valutahandel bli en mycket lönsam investeringsform.

7 tips på extraknäck

Ibland finns det behov av extrapengar, kanske inför ett köp eller för att dryga ut hushållskassan, och då finner ni nedan några tips på extraknäck som man söka för att få lite extra inkomster.

 1. Att dela ut reklam i området där man bor några timmar varje vecka är ett utmärkt sätt att få in lite extrainkomster. Dels är det fria arbetstider och dels ger det även en möjlighet till att man får röra på sig, i valfritt tempo förstås.
 2. Att passa andras barn eller att rasta grannarnas hundar några timmar varje vecka eller vid behov kan ge flera sköna hundralappar till kassan.
 3. Sommartid finns det massor av saker man kan hjälpa andra med. Att kratta löv, klippa gräs eller buskar eller tvätta bilen åt grannarna i området är en tacksam hjälp som många är beredda att betala bra för. Är man även lite händig kan man även erbjuda tjänster som fönsterputsning eller måla staket. Under vintertid kan man erbjuda sig att skotta grannarnas parkering och gångstigar.
 4. Har man körkort och tillgång till bil kan man erbjuda sig att handla åt sina vänner eller grannar eller transportera saker i samband med grovstädning eller flytt.
 5. Det finns ett flertal företag som anlitar hemsäljare på provision. Om man tror att företagen har en produkt som passar grannarna eller andra inom vänkretsen kan man sälja deras produkter. Det kan vara allt från bakverk, tidningar till nyttoprylar för trädgården.
 6. Fråga i den lokala livsmedelsbutiken om de behöver någon som kan rycka in några timmar varje vecka i samband med exempelvis städning eller vid upplockning av varor. De flesta butiker har behov av en extra hjälpreda mellan varven.
 7. Fråga i blomsterbutiken om de behöver ett blombud i området. Ofta kan det krävas att man har en cykel eller annat transportmedel för att snabbt ta sig fram. Förutom att man får en slant för varje bud man levererar brukar det även bli en hel del dricks.

Vad händer när jag kommit till kronofogden?

Om man inte betalar en fordran så kan fordringsägaren skicka in sin fordran till kronofogden och där begära att ett betalningsföreläggande ska utfärdas. Ett betalningsföreläggande innebär att kronofogden konstaterar om fordran är riktig och korrekt, samt om personen kan betala fordran eller inte.

Betalningsföreläggande
När man får ett betalningsföreläggande får man ett visst antal dagar på sig att antingen betala fordran, vilket innebär att ärendet efter betalning skrivs av hos kronofogden. Eller att bestrida fordran, vilket då talar om att fordran är tvistig. Vid ett bestridande så kommer fordran att hänskjutas till domstol för fastställande av fordrans riktighet. Innan dess kan kronofogden inte fastställa något utslag och därmed kan man heller inte få någon betalningsanmärkning. Efter att domstolen meddelat dom i ärendet så kan fordringsägaren åter igen lämna in ärendet till kronofogden som därefter meddelar utslag.

När man får ett betalningsföreläggande så kommer man även att bli tvungen att betala ytterligare kostnader på 640 kr, dels 300 kr för registreringsavgiften och dels 340 kr för fordringsägarens eget arbete.

Om man inte betalar eller bestrider betalningsföreläggandet inom angiven tid så kommer kronofogden att meddela ett utslag. Det innebär att kronofogden registrerar skulden som en klar fordran i sina register, samt att kreditupplysningsföretagen registrerar en betalningsanmärkning i sina register. Denna ligger kvar i 3 år även om fordran senare blir betald. Dessa uppgifter används sedan av banker och finansbolag för att bedöma kreditvärdigheten.

Utslag och utmätning
Efter att kronofogden har meddelat utslag kan fordringsägaren bestämma om skulden ska drivas in/utmätas eller om den ska vara vilande. Om fordringsägaren ger kronofogden i uppdrag att utmäta skulden, vilket medför ytterligare kostnader på 600 kr, så kan kronofogden begära utmätning av lön eller ens tillgångar. Har man ingen lön eller tillgångar eller om fordringsägaren låter skulden vara vilande så kommer kronofogden att bevaka om det framöver kommer tillgångar, som exempelvis pengar tillbaka på skatten som då utmäts och kvittas mot skulder.

Så länge skulden är obetald kommer man ha ett skuldsaldo hos kronofogden och när man i ett senare skede betalar fakturan så blir skuldsaldot noll. Betalningsanmärkningen finns dock kvar i totalt 3 år från den dagen kronofogden meddelade sitt utslag.

För att slippa betalningsanmärkning ska man omgående agera när man får ett betalningsföreläggande, är skulden felaktig ska man bestrida fordran. Är fordran däremot korrekt ska man antingen betala fordran eller omgående kontakta fordringsägaren, för att lägga upp en amorteringsplan så inte kronofogden utfärdar ett utslag som leder till betalningsanmärkning.

Fordringsägaren kan förnya ansökan hos kronofogden varje år vilket kan innebära att en skuld aldrig blir preskriberad förrän den är betald.

5 tips som hjälper en att ta sig ur skuldfällan

Att hamna i en skuldfälla är inget som är förbehållet personer som lever över sina tillgångar, och som använder lån och kreditkort för sin konsumtion när lönen inte räcker till. Utan kan även drabba vem som helst som har hamnat i en svår situation. Bland annat arbetslöshet eller sjukdom, och där inkomsterna plötsligt är lägre än utgifterna.

Detta leder snabbt till att kravbrev och hot om indrivning hamnar i brevlådan. Den första tiden kanske man kan stå emot detta genom att låna pengar för att försöka rida ut stormen, men till slut blir det en omöjlig situation att hantera och man sitter fast i en skuldfälla.

Några tips för att ta sig ur en skuldfälla:

1. Man behöver specificera alla skulder man har och specificera var i processen skulderna är just nu och vilka kostnader detta medför. När man har en klar översikt över sina skulder behöver man göra en sanningsenlig sammanställning av ens inkomster varje månad och därefter en sammanställning av ens utgifter varje månad.

Bland utgifterna ska man även sammanställa vilka utgifter man klarar sig utan som exempelvis prenumerationer och abonnemang som man kan avstå från just nu när man har det ekonomiskt svårt.

När man har sina sammanställningar klara ska man dels säga upp alla avtal för de tjänster som man kan klara sig utan och som inte är viktigt för att klara sin vanliga vardag. Hyra, el, försäkringar, a-kassa och liknande utgifter är viktiga medan telefonabonnemang, kabel-tv, prenumerationer, medlemskap med mera är saker man kan behöva avstå ifrån.

Därefter ska man kontakta alla fordringsägare som man är skyldig pengar, börja med de fordringsägare som har kommit längst med sina krav så man slipper ytterligare avgifter och kostnader som gör det svårare att kunna komma till bukt med problemen.

I första steget handlar det om att förklara sin situation och stoppa upp vidare kravhantering. I nästa steg behöver man komma överens med fordringsägarna om att få amortera av sin skuld. Om man tar sin inkomst och drar bort de nödvändiga utgifterna man har varje månad så får man en summa som man kan använda för att avbetala på sina skulder.

Om det är svårt att kontakta fordringsägarna eller om man har svårt att få en översikt kan man vända sig till kommunens budget och skuldrådgivare som ger en hjälp att komma tillrätta med de skulder och utgifter man har.

2. Om man har en fast inkomst varje månad och om man har en betalningsvilja som innebär att man vill lösa sina skulder kan man sammanställa alla skulder och därefter ansöka om ett lån hos en långivare till rimlig ränta som man använder för att betala bort alla skulder och lån som man har.

Detta innebär att man istället för att avbetala skulder till ett flertal fordringsägare istället amorterar av på ett lån under ett antal år hos en enda långivare.

Om man har fått sämre kreditvärdighet på grund av sina skulder kan det krävas att man behöver en borgensman som går i säkerhet för lånet. Det gäller att vara ärlig både mot sig själv och mot borgensmannen att man har vilja och möjlighet att amortera av på lånet så man inte ger både sig själv och borgensmannen nya problem.

3. När man inte kan dra ned mer på sina utgifter kan man istället se över om man kan öka sina inkomster istället. Kanske man kan ta ett extrajobb som ger lite extrapengar varje månad eller man kanske har ett rum i lägenheten som man kan hyra ut till en inneboende. Garage, lokaler och sommarstuga är även det objekt som man kan hyra ut för att få en extra inkomst varje månad.

4. Att leva på existensminimum under en längre tid kan vara tärande samtidigt som man sällan får komma bort från allt och uppleva något roligt. För att orka med detta kan man försöka hitta nya intresseområden eller göra nya saker som kan få en att må bättre och som inte kostar pengar. Besöka parker, museum, utflykter eller gå med i någon intressant förening är saker som kan få en att glömma sina bekymmer ett tag samtidigt som det inte kostar pengar.

Att ibland låna pengar för att kunna göra roliga saker är förödande och kan betyda att man på nytt får nya problem. När man väl kommit till insikt och har påbörjat en plan för att komma ur sin ekonomiska situation måste man följa den till punkt och pricka. En dag kommer detta leda till att man åter igen är skuldfri och därmed har en bra utgångspunkt för att åter igen kunna leva ett normalt liv.

5. Om man kommer fram till att ens skulder inte kan betalas över en överskådlig tid kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Det innebär att man under en tid av 5 år blir tvungen att leva på existensminimum samtidigt som man betalar av på sina skulder enligt en betalningsplan. Om man sköter betalningsplanen så är man efter 5 år helt skuldfri.

Undvika lån och att låna ut vid spelberoende

Många personer som har spelproblem eller som är spelberoende hamnar ofta i ekonomiska svårigheter, som lätt leder till att de fastnar i en permanent skuldfälla. Deras försök till att lösa sin ekonomiska situation går ofta ut på att spela mer, för att vinna pengar som de kan använda för att betala sina skulder.

Man uppskattar att cirka 2 procent av Sveriges befolkning har spelproblem eller är spelberoende. För en stor andel av dessa har detta lett till eller kommer leda till ekonomiska svårigheter, som det kan vara svårt att ta sig ur om man inte slutar med spel.

Varnings signaler
En huvudregel för att inte få problem med spel är att man aldrig ska spela för lånade pengar, en annan är att man aldrig ska spela för mer pengar än man har råd att förlora. Tyvärr tänker en spelberoende annorlunda och den försöker kompensera sina förluster, med att spela ännu mer för att vinna tillbaka de pengar som denne förlorat.

När en spelberoende har spelat upp alla sina pengar, även de pengar som de ska leva av tills de får lön, så lånar många pengar. De lånar inte för att klara sitt uppehälle tills de får lön utan för att spela och försöka vinna pengar, så att de kan klara sitt uppehälle och betala tillbaka lån. Ibland, ytterst sällan, så fungerar det och de vinner pengar. Men ofta så använder man de pengarna för att försöka vinna ännu mer pengar istället för att betala skulder vilket leder till att de hamnar i en skuldfälla.

Många har anhöriga som stöttar och försöker hjälpa till. Det går inte att låna ut pengar till en person som är spelberoende. Man kan i stället försöka hjälpa till med att köpa mat, bensin och andra nyttiga saker som kan hjälpa den spelberoende att göra andra saker än att spela.

Snabblåneföretagens ansvar
En person som är spelberoende behöver pengar omgående till sitt spel. Den kan inte vänta en vecka på att få pengar utan försöker hitta pengar på en gång, genom att sälja saker eller låna pengar. Detta har tyvärr lett till att många snabblåneföretag har bidragit till att stjälpa personer, med spelberoende eller spelproblem.

Det är förstås en omöjlighet för ett snabblåneföretag att veta om ifall en låntagare har ett spelberoende, då det inte finns några register över personer som är spelberoende. Om personen i övrigt har god kreditvärdighet så nekas inte personer ett lån, som snabbt sätts in på dennes konto. Med en fördröjning av utbetalningarna av lån, till exempel till nästkommande vardag, skulle kunna få en spelberoende att undvika lån eller hinna komma på bättre tankar innan pengarna kommer in på kontot. Samtidigt skulle en sådan fördröjning även påverka alla som inte har spelproblem och som har behov av kontanter omgående.

Att komma till insikt
Enda sättet att komma till bukt med problemet att låna för att spela, är att personer som är spelberoende själva kommer till insikt med att man inte ska låna pengar för spel. Snabblån ska främst vara en låneform som ska hjälpa personer, som har hamnat i en tillfällig ekonomisk svårighet och som behöver ett tillskott tills sin hushållskassa för att klara sig till dess man får sin lön. Inte för spel, krogbesök eller för förströelse, bara för att man kan låna. Det blir då en mycket dyr kostnad för en onödig händelse, som dessutom påverkar ens ekonomi i slutet på månaden då lånet ska betalas tillbaka.

Kan man bestrida betalningsförläggande

Det kan hända att man hamnar i situationer där man får krav och hot om indrivning, trots att man inte är överens med fordringsägaren när det gäller betalningen. Det kan bero på olika orsaker, som att man inte har fått det man ska betala för, eller att tjänster man har beställt inte är klara eller inte har utförts i enlighet med avtalet.

Agera snabbt
Så fort man hamnar i tvist angående en fordran ska man agera, helst redan när man får inkassokravet. Enligt god inkassosed får ett inkassobolag inte skicka in en fordran som är bestriden till Kronofogden, utan istället ska tvisten om fordran avgöras i tingsrätten. Därför bör man redan när man fått inkassokravet direkt ta en kopia på inkassokravet, samt skriva på kopian att man bestrider fordran och därefter skicka in den till inkassobolaget.

Bestrida ett betalningsföreläggande
Ibland så hamnar ändå en tvistig fordran hos Kronofogden som därmed enligt sina rutiner skickar ut ett betalningsföreläggande, där de uppmanar att man ska betala eller inkomma med ett bestridande inom ett antal dagar. När man får en sådan underrättelse från Kronofogden ska man omgående agera och direkt skriva ett brev med hänvisning till kravet, med ett meddelande om att man bestrider fordran.

När Kronofogden får in ett bestridande för ett betalningsföreläggande får de inte längre gå vidare med ärendet. Nu är det fordringsägaren som bestämmer om de ska återkalla fordran, förhandla direkt med den som bestrider eller om ärendet ska hänskjutas till tingsrätten där man avgör fordrans riktighet.

Tingsrätten
I tingsrätten kommer först ges möjlighet till parterna att förlika sig kring fordran innan tingsrätten lämnar sin dom, även kallat exekutionstitel. Innan domen har vunnit laga kraft, vilket tar 3 veckor, så kan båda parterna överklaga domen. Är det så att man förlorar målet och enligt tingsrätten är skyldig att betala fordran, helt eller delvis har man 3 veckor på sig att betala hela det överenskomna beloppet innan domen verkställs. Fordran kan efter 3 veckor skickas in till Kronofogden för ett utslag, vilket även leder till att en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen.

Finns hjälp att få av ARN vid tvist om lån?

Om man anser att man blivit förd bakom ljuset eller att man fått betala avgifter eller räntor som man inte varit överens om, kan man vända sig till ARN: Allmänna Reklamationsnämnden, för att få hjälp med att lösa tvisten kring sitt lån.

Vilken är ARN:s roll
ARN är till för att lösa tvister mellan privatpersoner och företag. Det finns en hel del krav och regler som gäller när man för en anmälan till ARN och det är inte alltid självklart att ARN kan hjälpa en i alla fall.

Till att börja med är ARN en oberoende och opartisk nämnd som fattar beslut i tvistiga frågor mellan privatpersoner och företag. De kan därmed inte hjälpa till med rådgivning eller svara på frågor kring enskilda fall, utan bara av allmän karaktär. Om man behöver rådgivning, exempelvis för att vara säker på att man har rätt i sin sak, kan man vända sig till kommunens rådgivare i privatekonomiska frågor eller till en advokatfirma.

Krav för en anmälan
För att kunna lämna in en anmälan krävs även att man innan har försökt att lösa tvisten med det företag man har klagomål på. Man måste kunna hänvisa till att man själv har försökt lösa tvisten innan man lämnar in en anmälan. Man måste även själv dokumentera och påvisa vilka saker som man anser är felaktiga och som strider mot överenskomna avtal. Det får heller inte gå längre tid än högst 6 månader, från att man har försökt att lösa tvisten med företaget och där fått nej tills man lämnar in en anmälan till ARN.

Anmälan till ARN
En anmälan till ARN lämnar man in på Internet, www.arn.se. Här lämnar man alla uppgifter om företaget, om tvisten och information om vad det är som man vill klaga på. För att anmälan ska tas upp krävs att företaget man har en tvist med har sagt nej till att lösa den, att det är ett svenskt företag och att företaget inte är försatt i konkurs.

Efter att ARN har fått in anmälan så går en jurist igenom ärendet och därefter skickas en förfrågan ut till företaget där de får svara på anmälan. Efter att svar inkommit från företaget får den som gjort anmälan chansen att bemöta svaret från företaget och därefter sammanställs ärendet och dras i samband med att nämnden sammanträder.

Beslutet
Ett beslut från ARN kan ta upp till några veckor och lämnas skriftligen till både den som anmält och till företaget. ARN:s beslut är inte styrande utan endast en rekommendation. I cirka 70 % av alla fallen brukar företagen följa ARN:s rekommendationer. Är man inte nöjd med beslutet eller om företaget trots ARN:s rekommendationer inte förlikar sig så kan man gå vidare till domstol för att få ett utslag som företaget måste rätta sig efter. Har man fått ett beslut från ARN som stödjer ens krav är det lättare att gå till domstol.

5 exempel på hur reporäntan påverkar vår privatekonomi

Reporäntan är ett av Riksbankens verktyg för att underbygga, överbygga inflation och ekonomisk tillväxt i Sverige. Genom att anpassa reporäntan utifrån de olika rådande ekonomiska klimaten, får man både på kort och lång sikt förutsättningar att klara ekonomiska hot och kriser. Samtidigt får man en stark och marknadsmässig ekonomisk plattform som ska kunna gynna Sverige på världsmarknaden. Genom reporäntan styr Riksbanken penningmängden som finns på marknaden.

Reporäntan är den ränta som bankerna får när de lånar ut eller lånar pengar av Riksbanken, vilket innebär att reporäntan direkt styr bankernas ränta för både lån och sparande. Reporäntan har även påverkan på inhemsk ekonomi och även direkt och indirekt påverkan på vår privatekonomi.

Så här påverkar reporäntan vår privatekonomi:

 1. En sänkt reporänta påverkar privatkonsumtionen. När riksbanken sänker reporänta får de flesta av oss mer pengar över i plånboken samtidigt som det blir billigare att handla produkter och varor på kredit. Detta gör att penningflödet ökar på marknaden vilket i sin tur även på sikt kan leda till sänkta priser i butikerna.
 2. När Riksbanken höjer reporäntan påverkar de alla låntagare som har rörlig ränta på sina bostadslån. Räntan blir dyrare och därmed blir bostadslånet dyrare vilket leder till mindre pengar i plånboken. En sänkt ränta har förstås en motsatt effekt och minskar räntan och ger mer pengar över i plånboken.
 3. Reporäntan påverkar även bostadspriserna. En låg reporänta får bostadspriserna att öka medan en hög reporänta får bostadspriserna att minska. Detta har effekt på de som ska sälja eller köpa bostad och beror på att det blir billigare att låna vid en låg reporänta vilket innebär att köpare är beredda att betala mer för bostaden än om det hade varit dyrare att låna.
 4. Reporäntan påverkar investeringar på bland annat börsen och sparande i olika sparfonder. När reporäntan är låg så ökar penningflödet på marknaden och investeringar i olika avkastningsprojekt som bland annat aktier, fonder med flera ökar. Samtidigt så minskar sparandet då sparräntan minskar. Vid en höjning av reporäntan så minskar istället investeringar i olika avkastningsformer och sparande i säkra sparfonder ökar.
 5. Reporäntan har även en direkt påverkan på valutakursen, en höjd reporänta ökar intresset för valutan och valutaspekulationer ökar och med en låg reporänta minskar valutaspekulationer. Detta påverkar även import och export av varor till och från utlandet och för oss som reser kan det bli en markant skillnad i reskassan.

Autogiro funktion samt för och nackdelar

Autogiro fungerar ganska likt e-faktura, skillnaden är att man genom ett avtal med betalningsmottagaren har gett en fullmakt. Detta innebär att de kan dra ett överenskommet belopp från ens konto på fordrans förfallodag, utan att man själv som kontohavare behöver godkänna någon betalning.

Ett avtal för autogiro löper tillsvidare tills det sägs upp av någon part, om inte avtalet i sig innehåller villkor för hur länge det ska gälla. Autogiro är en bra funktion för fasta räkningar som bland annat hyra, el, tv-licens, amorteringar med flera räkningar som är återkommande utgifter varje månad. Genom autogiro så dras alltid beloppen automatiskt från kontot på räkningens förfallodag och man blir därmed aldrig sen med någon betalning, under förutsättning att det finns pengar på kontot förstås.

Fördelar med autogiro:

 • Man behöver inte tänka på räkningarna, de betalas alltid på förfallodagen och man behöver bara vara uppmärksammad på att man har pengar på kontot.
 • Man får en bättre översikt över sin ekonomi och vet vilka kostnader man har i slutet på månaden.
 • Det är bekvämt och man slipper manuellt det tidskrävande arbetet att registrera räkningar vid varje återkommande betalning varje månad.
 • Med autogiro slipper man faktura och aviseringsavgifter.
 • Det kan vara lättare att få lån godkända om man accepterar autogiro för amorteringarna. Om inte annat slipper man den månatliga aviseringsavgiften som pappersfakturor medför.
 • Man har en samlad bild över alla sina fasta kostnader hos sin Internetbank.
 • Man kan stoppa en autogirobetalning om det sker senast dagen innan betalningen förfaller.

Nackdelar med autogiro:

 • Du ger en utomstående fullmakt att dra ett belopp från ditt konto.
 • Det är betalningsmottagaren som upprättar avtal och villkor. Man behöver noggrant läsa igenom dessa villkor så att det inte blir problem vid ett senare tillfälle.
 • Eftersom allt sker med automatik och utanför ens egen kontroll så är det svårare att upptäcka om betalningsmottagen gör fel. Det är därför viktigt att man kontrollerar företagens aviseringar och kontoutdragen så att rätt belopp är draget.

E-faktura funktion samt för och nackdelar

E-faktura är en standard som de svenska storbankerna tagit fram för att underlätta elektronisk fakturering och lanserades år 2002. Detta innebär att man kan få sina fakturor direkt in till sin Internetbank där man sedan kan godkänna och betala dessa på förfallodagen.

Fördelar med e-faktura:

 • Med e-faktura får man sina räkningar direkt in till sin Internetbank. Detta gör att man får en översikt över de räkningar som ska betalas och att man kan godkänna betalningen vilket innebär att de betalas på förfallodagen.
 • Man slipper registrera betalningarna och långa ocr-nummer varje gång en räkning ska betalas, vilket är tidsbesparande för återkommande räkningar som hyra, el, telefon tv-licens med mera.
 • Även om räkningarna kommer in automatiskt för betalning på Internetbanken så sker inga betalningar förrän man själv har godkänt varje enskild räkning. Till skillnad mot exempelvis autogiro där betalningen alltid sker med automatik har man själv alltid full kontroll över vilka räkningar som ska betalas.
 • Det är bekvämt att slippa pappersfakturor som man lätt kan glömma bort att betala vilket kan medföra extra avgifter för påminnelser.
 • Ofta medför e-faktura att man inte behöver betala faktureringsavgifter som är vanligt vid pappersfakturor.
 • E-faktura är miljövänligt

Nackdelar med e-faktura:

 • En stor nackdel med e-faktura är att inte alla företag erbjuder denna tjänst. Det innebär att man inte kan få alla sina räkningar samlade på en plats utan att man fortfarande behöver hantera pappersfakturor och manuellt registrera dessa för betalning.
 • E-fakturan är inte en riktig faktura utan egentligen bara ett betalningsunderlag. Detta innebär att e-fakturan inte är lika enkel att detaljgranska som en pappersfaktura.
 • Alla banker har inte möjligheten att automatbetala e-fakturor som man har godkänt. Det innebär att man alltid hos vissa banker manuellt måste godkänna betalningen för alla fakturor.
 • Datorer och Internet är ibland upphov till problem, kommer man inte åt sin Internetbank kommer man inte heller åt sina fakturor.

Vilken hjälp finns att få, vid ekonomiska svårigheter

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter och de allra flesta av oss gör det även någon gång under livet, dock i varierande grad. Om man hamnar i en tillfällig ekonomisk situation kan man lösa sina problem genom att ansöka om ett lån, för att klara sig över den tillfälligt svåra ekonomiska situationen. Det handlar främst om de gånger man hamnar i en plötsligt uppkommen situation där man behöver pengar för att klara sig fram tills man får sin lön utbetald.

Upptäcka problemen
Har man hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av att man dragit på sig skulder så behöver man se över hela sin ekonomi. En måttstock på om man har ekonomiska problem är exempelvis om man är tvungen att återkommande låna pengar för att kunna klara av att betala månadens räkningar.

I denna situation kan man få hjälp att lösa de ekonomiska svårigheterna genom att försöka betala bort alla gamla och dyra låneskulder. Man kan ansöka om ett förmånligt privatlån som löper över lång tid till hanterbara månadsavgifter, sen använda dessa pengar till att betala bort alla skulder som man har. Även om vissa skulder har lett till krav och kanske även betalningsanmärkning kan vissa finansbolag ändå acceptera ett lån, under förutsättningen att man löser alla gamla lån. Även att man påvisar att man har en betalningsvilja som innebär att man försöker betala bort lånen, även om pengarna inte alltid räcker till.

Viktigt att man tar emot hjälp
Om man inte kan lösa de ekonomiska svårigheterna på egen hand kan man få hjälp av kommunens privatekonomirådgivare. Dessa hjälper en att få en översikt över ekonomi, inkomster och skulder och kan därefter ge råd för hur man ska hantera de ekonomiska svårigheterna.

Om man inte kan betala sina skulder under överskådlig tid kan man ansöka om skuldsanering hos kronofogden. Detta kan man göra både för nya och gamla skulder och oavsett belopp. Då gör Kronofogden en utredning som kommer påvisa ens möjligheter att kunna betala sina skulder under en överskådlig tid. Om de godkänner skuldsaneringen så kommer de lägga upp en betalningsplan som man ska följa under 5 års tid. Om man klarar av att följa den betalningsplanen vilket kommer innebära att man kommer att få leva på existensminimum under dessa 5 år så är skulderna efter 5 år helt avskrivna.

Det kan hända alla att man hamnar i tillfälliga eller svårhanterade ekonomiska situationer. För att inte situationen ska gå över styr eller gå så långt att den inte längre går att hantera, så bör man snarast agera. Börja med att kontakta kommunens rådgivare för att få hjälp och råd.

Hur fungerar betalningsanmärkning

Man bör göra allt man kan för att undvika att dra på sig betalningsanmärkningar, då dessa kan uppfattas som att man inte har någon betalningsvilja eller att man inte har kontroll över sin ekonomi. Dock är det lätt hänt att få en betalningsanmärkning om man omedvetet missar att betala en räkning, exempelvis för tv-licensen som direkt efter krav går till kronofogden och därefter direkt blir registrerat som en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.

Betalningsföreläggande
Om man inte betalar en skuld eller en räkning i tid kan fordringsägaren begära ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden skickar ut ett betalningsföreläggande till den som har skulden, denne ombeds att inom ett visst antal dagar antingen betala skulden eller inkomma med ett benstridande.

Om man då direkt betalar skulden och de tillkommande kostnaderna för betalningsföreläggande inom angiven tid, så verkställer Kronofogden aldrig något utslag. Därmed så kommer inte heller kreditupplysningsföretagen att registrera någon betalningsanmärkning. Om man anser att skulden är felaktig kan man bestrida skulden och då kan inte heller Kronofogden utfärda ett utslag utan då måste fordringsägaren driva saken vidare genom stämning i tingsrätten för att fastställa skuldens riktighet.

Utfärdat utslag
Om man inte betalar eller bestrider skulden så kommer Kronofogden att utförda ett utslag. Detta innebär att Kronofogden fastställer skuldens riktighet, samt att fordringsägaren därefter kan begära att Kronofogden driver in skulden genom utmätning av egendom eller lön.

När Kronofogden har gjort ett utslag så kommer man få en betalningsanmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen. Detta innebär att man kommer att få det svårare att ansöka om lån, krediter eller teckna abonnemang.

Betalningsanmärkningen
Betalningsanmärkningen ligger kvar i tre år hos kreditupplysningsföretagen, även om skulden blir betald under tiden. Det är dock viktigt att man betalar skulden så snart som möjligt då det finns ett registrerat skuldsaldo hos Kronofogden som talar om att skulden är obetald. Det visar dels att man inte har skött sina åtaganden men även att man inte klarar av att betala skulden.

Vissa finansbolag kan ge lån trots att man har betalningsanmärkning, men det får inte finnas något skuldsaldo registrerat hos Kronofogden.

Undvika betalningsanmärkning
För att undvika betalningsanmärkning ska man direkt agera när man får ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Är skulden riktigt bör man direkt betala bort skulden, om man kan. Kan man inte betala skulden i sin helhet bör man snarast kontakta fordringsägaren, för att komma överens om en avbetalningsplan och snarast göra första inbetalningen så att fordringsägaren kan återkalla betalningsföreläggandet. Är skulden inte riktig så ska man snarast bestrida skulden.

Hur fungerar skuldsanering

För personer som har stora skulder hos kronofogden eller som på överskådlig tid inte kommer att kunna betala sina skulder, så finns det en möjlighet att ansöka om skuldsanering för att på så sätt få bort sina skulder helt. Skuldsanering innebär att kronofogden beslutar om att den skuldsatte ska få en chans att under 5 års tid leva på existensminimum, därmed betala resterande pengar på en uppgjord betalningsplan. Om man har skött betalningsplanen under 5 år så avskrivs alla skulder och alla anmärkningar tas bort ur kreditupplysningsföretagens register.

För fordringsägarna så innebär det att de får betalt utifrån en andel av de respektive skuldernas storlek. Det innebär att fordringsägarna inte kommer få hela sin fordran betald utan det kan handla om att de normalt får totalt mellan 10-40 % av fordrans värde.

Ansöka om skuldsanering
Alla som har skulder hos kronofogden kan ansöka om skuldsanering, oavsett hur gamla eller nya skulderna är och även hur höga eller låga skuldbeloppen är. Varje ansökan hanteras enskilt där handläggare gör en bedömning över om det finns några möjligheter för den skuldsatte att kunna betala sina skulder under en överskådlig tid.

Om man får sin skuldsanering godkänd så innebär det att kronofogden lägger upp en betalningsplan som den skuldsatte ska följa under 5 år. Under denna tid förväntas att den skuldsatte ska leva på existensminimum vilket innebär att alla pengar som inte krävs för nödvändiga räkningar, mat och andra nödvändiga utgifter, ska användas för att betala skulderna.

Har den skuldsatte tillgångar som båt, sommarhus, bil eller andra värdesaker ska dessa värdesaker tas med i tillgångsförteckningen och säljas och sedan gå till att betala skulderna.

Följa betalningsplanen
Den skuldsatte ansvarar själv för att betalningsplanen följs. Om man inte sköter sin betalningsplan så kan skuldsaneringen upphöra och skulderna är tillbaka i sin helhet. Även om den ekonomiska situationen förändras till det bättre eller det sämre under skuldsaneringen, så ska man omförhandla sin betalningsplan så att eventuellt mer pengar ska kunna användas för att betala skulderna. Eller om man fått det sämre så kan man få betalningsplanen nedskriven eller avskriven helt, vilket innebär att man blir skuldfri direkt.

En anmärkning om att man har skuldsanering finns kvar hos kreditupplysningsföretagen i 5 år. Efter att skuldsaneringen är slutförd efter 5 år så tas denna anmärkning bort och man har inga anmärkningar eller skulder kvar i kreditupplysningsföretagens register.

Betalningsskyldig
Om man undanhåller inkomster, tillgångar eller drar på sig nya skulder under tiden som man har skuldsanering kan skuldsaneringen upphöra och man blir då omedelbart betalningsskyldig för samtliga skulder i sin helhet.

Man kan vända sig till kommunens privatekonområdgivare för att få hjälp att fylla i en ansökan om skuldsanering.