Vad är skillnaden mellan blancolån och sms-lån?

Ett blancolån är ett lån med längre löptid, som tar något längre tid att få än ett sms-lån. Blancolån tar från ansökan till pengarna på kontot ofta mellan 2-5 dagar, medan med sms-lån kan ha pengarna direkt inom 30 minuter eller senast dagen efter.

Sammanfattning och fler skillnader

 • Pengar på kontot snabbare med sms-lån.
 • Högre krav på låntagaren med blancolån, men högre summor o andra sidan. Över 100 000 kr i inkomst per år.
 • Blancolån har längre löptid, ofta mellan 6 månader och upp till 10 år.
 • Oftast tar Blancolån UC, det gör inte sms-lån.

Vad är UC-score?

UC-score är en modell där man från ett flertal olika parametrar kan beräkna och bedöma hur sannolikt det är att en person kan betala tillbaka ett lån eller en kredit.

UC-score och ta en UC är gamla talesätt som lever kvar från den tiden då UC, Upplysningscentralen, var ensam på marknaden att tillhandahålla kreditupplysningar. Idag finns ett stort antal kreditupplysningsföretag som har sina egna kalkyler och modeller för att beräkna en persons scoring.

Just UC, som används främst av banker och de större finansbolagen därför att deras scoringmodell passar bäst för långfristiga lån som löper på minst 1 år, har en väl genomarbetad scoringmodell som kan ge svar på väldigt många frågor.

Parametrar vid scoring
Det finns ett flertal parametrar som används för att kunna beräkna någons scoring. Bland annat uppgifter som inkomst, inkomstbortfall, anställningstid, kreditkortsutnyttjande, betalningshistorik, ålder, antal skulder, levnadskostnader med mera. Sammantaget kan detta tala om ifall en person klarar av att betala av på sitt lån under en tid framåt.

De har också kalkyler som talar om ifall en person sannolikt kommer att få en betalningsanmärkning inom de senaste 12 månaderna, samt även om personen ligger i riskzonen eller inte för positiv eller negativ inkomstpåverkan.

Olika scoringmodeller
Andra kreditupplysningsföretag har egna scoringmodeller. Den typ av scoringmodell som används exempelvis för snabblån bygger på helt andra värden. Här är det inte intressant hur stor sannolikhet det är att en person får en betalningsanmärkning inom 12 månader utan om person kan betala tillbaka ett visst belopp inom 30 dagar, alltså en kortfristig kredit.

Oavsett scoringmodeller och dess utfall så är det alltid den som beviljar lån som fattar beslutet. Till sin hjälp har den kreditinformation och även scoring på personen, men detta utgör endast beslutsunderlag för krediten. Det finns andra parametrar som kan väga in när långivare tar beslut om ett lån ska beviljas eller inte.

Konsumentverket och Finansinspektionen syn på snabblån

Snabblån är en av de finansiella tjänster som har fått mycket kritik från fler olika myndigheter och banker. Möjligheten att snabbt kunna ansöka om och få ett lån utbetalt, till dyra avgifter, ansågs länge vara ocker. Skälet var att utsatta utan möjlighet till betänketid eller ångertid ställdes inför ett val som skulle lösa låntagarens akut uppkomna problem men till priset av en kostnad som ansågs vara orimlig.

Konsumentverket syn på snabblån
Konsumentverket ställde sig snabbt kritisk till snabblån därför att denna typ av låneform inte omfattades av de konsumentkreditlagar som fanns. De som lånade pengar fick ingen klar översikt över hur stora kostnaderna var för deras lån. De var också väldigt kritiska till den reklam som snabblåneföretagen hade och hur lättvindigt det var att få ett snabblån utbetalt.

År 2007 så stämde Konsumentombudsmannen ett snabblåneföretag som inte hade preciserat kostnaderna för sina lån vilket ledde till att Konsumentombudsmannen vann och att snabblåneföretaget fick 750 000 kr i böter.

Så småningom förstod man att det krävdes nya regler och lagar som reglerar hur denna typ av verksamhet skulle bedrivas och som även gav ett bättre skydd för låntagaren. En lag var att man kunde ångra sina snabba beslut under en 14 dagars period. Dessa lagar trädde i kraft i januari 2011 och har lett till att färre personer hamnar hos Kronofogden.

Krävs inget tillstånd för att driva snabblåneföretag
Finansinspektionen har ingen tillsyn över denna typ av verksamhet då denna verksamhet inte är tillståndspliktig. Detta innebär att vem som helst kan starta upp ett företag där man lånar ut pengar till privatpersoner. Dock finns det en anmälningsplikt hos Finansinspektionen som för register över vilka företag som har denna typ av verksamhet. Många mindre seriösa företag som kommer och går har dock inte brytt sig om att anmäla deras verksamhet vilket Finansinspektionen anser är bekymmersamt.

Bankerna försökte stoppa snabblåneföretagen under ett par år genom att stänga deras bankkonton hos banken eller fördröja deras utbetalning till nästkommande dag. Bankerna, som använde sig av Kronofogdens motivering att snabba utbetalningar ledde till felaktiga beslut, påstås egentligen ha egna incitament att stoppa dessa verksamheter som kunde erbjuda lån på ett sätt som en bank aldrig skulle kunna klara av.

Snabblån i övriga världen

Snabblån är en låneform som främst finns i de nordiska länderna som Sverige, Finland, Norge och Danmark. Ett skäl till att denna låneform lämpar sig väl främst för de nordiska länderna är att det skett en avreglering för hur kreditupplysningarna ska hanteras. Tidigare var information från kreditupplysningsföretag förbehållet banker, finansbolag och finansiella institut medan det idag är fritt fram för vem som helst att kunna begära ut kreditinformation på alla personer och företag i samband med en legitim affärshändelse.

Detta har inneburit att man i de nordiska länderna har kunnat automatisera processen och kunna lämna direkta lånebesked på Internet.

Snabblåns spridning i europa
Nu börjar dock snabblån att spridas till fler länder som bland annat England där man kan ansöka om och få ett lån utbetalt snabbt. I England är det dock hårda restriktioner för hur kreditbedömningar ska hanteras för att lån ska få betalas ut. I Sverige och i Norden räcker det dock med att man som snabblåneföretag själv gör en kreditbedömning.

Ett annat skäl till att det inte är så vanligt förekommande utanför Norden är att det inte krävs tillstånd för att driva snabblåneverksamhet, förutom i Norge. Det innebär att vem som helst kan starta upp ett företag som lånar ut pengar till privatpersoner på Internet. I Sverige krävs dock att man anmäler sin låneverksamhet till Finansinspektionen, men det krävs inget tillstånd från densamma.

Länder som saknar datorregister
Det är många länder som ännu inte har komplett folkbokföring eller register där man kan ta del av privatpersoners inkomster och skulder och även om det finns är detta fortfarande inte officiella uppgifter där man har tillgång till en databas för att söka. Detta gör att snabblån i den form som vi har i Sverige inte är möjlig att driva i många länder.

Dock finns alternativ till snabblån över hela världen, även i de länder som inte har datorregister ännu, men då handlar det om personliga kontakter där man kan identifiera låntagaren. Lånet betalas ut omgående och låntagaren har mellan 15 till 30 dagar på sig att betala tillbaka lånet, personligen. Kostnaden för dessa lån är likvärdiga med snabblån i Sverige.

Amortering av lån

När man har beviljats ett lån som man ska betala på varje månad så amorterar man av ett lån. En amortering består av en andel av det belopp man har lånat och en andel som består av ränta som är kostnaden för det lån man har tagit.

Fats amortering
En amortering kan vara fast, samma belopp varje månad, eller rörlig, beloppet kan skilja allt eftersom man gör nya amorteringar, beroende på vilket typ av lån som man har. Det finns även lån som är amorteringsfria. Detta innebär att man inte betalar tillbaka lånet utifrån en betalningsplan utan att man betalar tillbaka hela lånet på lånets förfallodag, exempelvis snabblån med 30 dagars kredit.

Amorteringstid
Hur länge man ska amortera på sitt lån beror ofta på hur stort lånet är och vilka inkomster man själv har. Ett huslån kan sträcka sig ända upp till 40 år, vilket innebär att man amorterar på lånet varje månad i 40 år, medan ett mindre privatlån kanske sträcker sig över 12 månader.

När man väljer amorteringstid för sitt lån bör man tänka på att ju längre amorteringstid desto dyrare blir kostnaden/räntan för lånet. Det är ibland bättre att betala av lånet på kortare tid om man har råd än att betala av det på längre tid bara för att betala mindre varje månad.

Desto fler amorteringar per år desto lägre blir räntekostnaden för lånet. Om man amorterar av sitt lån varje månad blir det billigare istället för att amortera av på sitt lån varje kvartal eller halvår.

Vid tillskott till ekonomin
Om man får ett tillskott till kassan, exempelvis en skatteåterbäring, arv eller en vinst, så är det mer lönsamt att betala av på sitt lån än att spara dessa pengar på ett sparkonto. Genom att minska kapitalet på lånet minskar man räntekostnaderna vilket innebär att lånet, förutom att det fortare blir betalt, även blir betydligt billigare.

Sparande ränta
Den ränta man får på sitt sparande är ofta betydligt lägre än den man får betala för sina lån. Om man får 3 % ränta på sitt sparande samtidigt som man kan spara in räntekostnader på kanske 12 % för sitt lån så innebär 100 000 kr att man får 3 000 kr i ränta på sparandet eller 12 000 kr mindre i räntekostnad att betala per år. En skillnad på 9 000 kr.

Lån för studenter

Att låna pengar som student är ofta inte så enkelt. Dels för att man oftast inte har några fasta inkomster och dels för att det är svårt att förutspå framtida inkomster. Det finns dock några möjligheter och även vissa saker man kan göra för att påverka möjligheten att kunna få ett lån, trots att man studerar.

Studentlån
Det finns några banker som erbjuder lån till studenter, bland annat har SEB ett studentlån där studenter kan få låna upp till 25 000 kr med låga räntor. Förutsättningarna för att få ett lån hos en bank är att man är kund i banken och har sitt studiebidrag insatt på bankens konto. Man ska även ha en god bankhistorik där man har skött sina åtaganden. Utöver detta gör banken en traditionell kreditprövning där man kontrollerar låntagarens betalningsförmåga och betalningsvilja. Man får bland annat inte ha några betalningsanmärkningar sedan tidigare.

När banken gör sin bedömning så ser de även till andra saker som vilka kostnader man har för boende, mat och andra utgifter. Här spelar exempelvis bostadsbidrag och andra bidrag in när de gör en bedömning för att se om det finns tillräckligt kvar varje månad för att kunna betala tillbaka på lånet.

Öka dina möjligheter till ett lån
Om man har extrajobb underlättar sådana inkomster möjligheten att få ett lån. Det krävs förstås att man kan redovisa dessa inkomster för banken så att de kan ta med dessa inkomster i deras beslutsunderlag för lånet.

Det finns även vissa snabblåneföretag som lånar ut till studenter. Vissa av dessa snabblåneföretag har så låga inkomstkrav som 40 000 kr per år, vilket man ofta klarar av att komma upp i med studielån och bidrag. Dock gör inte snabblåneföretagen någon utredning kring låntagarens hushållsekonomi, vilket kan leda till att de ibland fattar felaktiga lånebeslut som i längden drabbar den som lånar. Detta kan leda till att studenten får betalningsanmärkningar. Som student bör man undvika att ta dyra lån om man inte har absolut kontroll över att man kan återbetala dessa på kort tid.

Lagar och regler vid snabblån

Snabblån fick snabbt ett fäste i den svenska ekonomin när det introducerade i Sverige år 2005. Aldrig tidigare hade det varit enklare, snabbare och mer smidigt att snabbt låna pengar vid behov. Detta tog både snabblåneföretagen men även låntagare och myndigheterna på sängen, som snabbt såg att det fanns ett skriande behov för privatpersoner att snabbt kunna få tillgång till kontanter. Samtidigt så ökade skuldberget då man inte var beredd på konsekvenserna av denna typ av korttidslån som ledde till att personer med redan dålig ekonomi helt plötsligt hamnade i skuldfällor. De tvingades att låna pengar varje månad till dryga kostnader för att klara av att betala tillbaka gamla lån.

Hos Kronofogden sköt betalningsföreläggande för snabblån i höjden och 10 000 tals personer fick betalningsanmärkningar på grund av obetalda snabblån.

Snabblåneföretagen fick skulden
Relativt omgående så gav man snabblåneföretagen skulden för att de alldeles för lättvindigt lånade ut pengar till personer, utan att företagen gjorde ordentliga kreditbedömningar. Bankerna passade samtidigt på, pressade av hotet från dessa företag mot deras egna lån, att säga upp bankkonton eller fördröja utbetalningarna av lån.

Eftersom lånen var av mindre belopp, 1000 – 3000 kr, så föll de utanför de konsumentkreditlagar som fanns. Det fanns heller inga regleringar hos någon tillsynsmyndighet som kunde påverka att snabblåneföretagen dels skulle ha bättre kreditkontroller och dels redovisa den totala kostnaden för deras lån.

Nya lagar och regler för snabblån
Den 1 januari 2011 kom en ny konsumentkreditlag som nu var bättre anpassad för att även omfatta snabblån.

Följande lagar och regler infördes för att minska skuldsättning hos privatpersoner på grund av snabblån:

 • Snabblåneföretagen är tvingade att ange den effektiva räntan för sina lån så att låntagare kan få en tydlig bild över totalkostnaden innan de ansöker om lån.
 • Snabblåneföretagen måste vara tydliga med avtalsvillkoren så att låntagaren inte kan missa vilka villkor som gäller i samband med att de ansöker om lån eller senast i samband med att de ingår avtal om lån. En låntagare ska även på ett översiktligt sätt kunna ta del av lånevillkoren under hela lånets löpetid.
 • Snabblåneföretagen är skyldiga att göra en kreditprövning av varje låntagare för att utröna om låntagaren har alla ekonomiska förutsättningar för att kunna betala tillbaka lånet. Det innebär att all relevant ekonomisk information som kan ha påverkan på låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet ska beaktas. Snabblåneföretagen ska även inhämta information om låntagarens ekonomiska situation från externt kreditupplysningsföretag.
 • Slutligen säger kreditkonsumentlagen att alla som ingår ett kreditavtal ska ha rätt till en ångerperiod på 14 dagar, från det att avtalet ingås. Under denna tid kan låntagaren ångra sitt lån, muntligen eller skriftligen. Därmed får inga kostnader för lånet utgå utan låntagaren ska enbart betala tillbaka lånet och en ränta för den tid som förflutit fram tills låntagaren betalar tillbaka lånet.

Lån efter kontorstid

Ett plösligt uppkommet behov av kontanter kan ske dygnet runt alla dagar i veckan. Oftast kanske man har möjlighet att kunna vänta till nästkommande vardag innan man behöver pengarna, men ibland kan det vara akut och man behöver pengarna utbetalt även under kvällen eller under en helg.

Alternativ efter kontorstid
Om det finns behov av att låna pengar efter kontorstid och man inte har någon familjemedlem eller vän som kan ställa upp med ett handlån. Så finns det inte så många alternativ att välja mellan, om man även behöver få pengarna utbetalda direkt.

Det finns några smslåneföretag som har öppet lite längre under vardagskvällarna. Här kan man ansöka om lån och få det utbetalt oftast fram till kl 20. Detta förutsätter att man har samma bankkonto som smslåneföretaget, annars kommer pengarna in på kontot under förmiddagen nästkommande vardag.

Det finns smslåneföretag som har öppet även under helgerna, under deras öppettider kan man ansöka och få lån utbetalt omgående även på lördagar och söndagar. Detta kräver dock att smslåneföretaget har samma bank som låntagaren, i annat fall kommer pengarna även här in på kontot nästkommande vardag. För fullständig information se direktutbetalning.

Pantbanker
Det finns några pantbanker som har öppet till kl 18-19 på vardagar men som även har öppet på lördagar, vanligast fram till kl 16. Om man har någon värdesak som exempelvis guldsmycken, mobiltelefon eller något annat som det finns ett andrahandsvärde i kan man här få låna pengar på dessa saker och få det utbetalt direkt i handen även efter kontorstid.

På pantbanker sker ingen kreditbedömning och man behöver heller inte vänta på några handläggartider utan kan direkt få kontanterna i handen. Nackdelen med pantbanken gentemot snabblån är att man fysiskt måste bege sig in till pantbanken och att man förstås behöver ha någon värdesak att lämna i säkerhet för sitt lån.

Skillnaden på säkerhet vid snabblån respektive blancolån

Varken snabblån eller blancolån kräver någon fysisk säkerhet men det är däremot olika krav på låntagarens kreditvärdighet som avgör om låntagaren får sitt lån godkänt. De personer som blir godkända för ett snabblån behöver nödvändigtvis inte bli godkända vid ansökan om ett privatlån, och tvärtom.

Även om banker och finansbolag lånar ut pengar utan säkerhet så innebär det inte att de ändå inte har säkerhet i låntagarens person eller snarare i hur de bedömer låntagarens återbetalningsmöjligheter. Det är låntagarens kreditförmåga som är bankens eller finansbolagets säkerhet för lånet. Därför behövs inför varje låneansökan göras en kreditbedömning för att se om låntagarens möjligheter att betala tillbaka lånet är uppfyllda. Även att låntagarens betalningsvilja är god, både nu och historiskt.

Krav på säkerheten
Skillnaden mellan säkerheten för ett snabblån och ett blancolån ligger därmed i kreditbedömningen. För snabblån är inte framtida händelser så intressanta då det är ett korttidslån som ska betalas tillbaka inom 30 dagar. För snabblån kontrollerar man om låntagaren har möjlighet att betala tillbaka lånet inom 30 dagar, samt att låntagaren utifrån dennes betalningshistorik även har viljan att betala tillbaka lånet inom 30 dagar.

Blancolån
För blancolån är det viktigare för banken och finansbolaget att kunna bedöma om låntagaren kan betala tillbaka lånet varje månad under de närmaste åren. Här handlar det om att kunna bedöma om låntagaren, utifrån alla de förutsättningar som råder, även kan betala sina amorteringar om 1 år och om 10 år.

Snabblån
För snabblån behöver man utreda att låntagaren har en inkomst som är tillräckligt hög så att låntagaren har pengar att kunna återbetala lånet efter 30 dagar. Det är inte så viktigt hur länge låntagaren har arbetat eller hur utsikterna är för låntagaren att få inkomster i framtiden. När det gäller blanco lån så är låntagarens sannolika framtida inkomster lika viktiga att beakta som det är viktigt att beakta låntagarens historiska inkomster.

När det gäller betalningsviljan så är det förstås lika viktigt att låntagaren inte tidigare har misskött sina betalningar, oavsett vilken typ av lån den ansöker om. Vissa kreditgivare gör dock en större samlad bedömning vilket innebär att en betalningsanmärkning inte behöver vara ett hinder för att låna så länge det inte finns obetalda skulder registrerade.

Olika former av kreditupplysning

En kreditupplysning innehåller information som används för att bedöma någons kreditförmåga. Kreditförmåga är bland annat möjligheten att kunna betala och viljan att betala. Kreditupplysningar används inom många områden som exempelvis vid lån, erhållande av krediter, vid hyresavtal och rent allmänt där personer behöver ha en god kreditförmåga, för att kunna uppfylla de villkor som man överenskommit om. En kreditupplysning är kreditgivaren beslutsunderlag som används för att kunna fatta beslut om lån eller krediter ska godkännas.

Det finns mängder av olika typer av kreditupplysningar beroende på i vilket syfte de ska användas för. Kreditupplysningarna är olika utformade för att de ska kunna användas som beslutsunderlag vid olika situationer. En kreditprövning för ett lån på 30 dagar ser inte likadan ut som en kreditprövning för ett lån på 12 år.

 • Anmärkningskontroll

En anmärkningskontroll innehåller enbart uppgifter om hur man tidigare har skött sina betalningar. Här får kreditgivaren information om man har betalningsanmärkningar, skuldsaldo och till vilka företag/personer som man inte har betalat till. Man får även information vilken kategori betalningsanmärkningarna tillhör, exempelvis om det är skulder till privatpersoner/företag, skatter eller till olika myndigheter.

 • Rating/scoring

En kontroll av en persons rating eller scoring, som det även kallas, ger enbart en samlad bedömning av en persons inkomster och skulder. Rating/scoring sammanställs utifrån en gradskala som löper på mellan 1-10 eller mellan 0-100. Ju högre rating en person har desto bättre betalningsförmåga. En person med 0 i rating, eller minus, har bedömts ha obefintlig betalningsförmåga vilket kan baseras på att personen har obetalda skulder och/eller ingen inkomst.

 • Personupplysning

En vanlig personupplysning innehåller information om folkbokföringsuppgifter, fullständiga namn och adresser, inkomster, skulder, skuldspecifikation som visar vem personer har obetalda skulder till, information om konkurs, förvaltare och skuldsanering. En vanlig personupplysning ger en bra översikt över personens möjligheter och vilja att betala sina räkningar och skulder på kort sikt.

 • Utökad personupplysning

En utökad personupplysning innehåller förutom information som en vanlig personupplysning även information om civilstånd, bolagsengagemang, specificerade listor över betalningsanmärkningar och betalningsansökningar. Den utökade personupplysningen används ofta för at bedöma en persons kreditvärdighet på sikt.

 • Komplett personupplysning

En komplett personupplysning innehåller all information som en kreditgivare behöver för att kunna få en total bild över en persons betalningsförmåga och vilja att betala. Här finner man tidigare betalningshistorik, analyser och jämförelser med personer i liknande situation där man statistiskt kan analysera troliga utfall på eventuella kreditbeslut. En komplett personupplysning används när man fattar beslut om större krediter som löper över lång tid.

Krav och förutsättningar vid snabblån i allmänhet

Det finns en del krav och förutsättning när man ansöker om ett snabblån. Dessa krav och förutsättningar är uppsatta för att skydda både låntagaren och långivare. Även om det finns krav finns det även undantag från kraven, beroende på hos vilket låneföretag som man ansöker om lån hos.

De allmänna kraven och förutsättningarna för att få ett snabblån hos de olika låneföretagen är:

 • Att man är myndig eller i vissa fall har uppnått en högre ålder, vanligtvis 20 år.
 • Att man är svensk medborgare eller har svenskt personnummer och att man är och har varit folkbokförd på en adress i Sverige sedan minst 2 år tillbaka.
 • Att man har en fast inkomst som är tillräcklig för att kunna betala tillbaka sitt lån inom 30 dagar. Ofta krävs att man har en inkomst på 100 000 kr eller mer, men det finns undantag.
 • Att man inte står under förvaltare, innehar skuldsanering eller är försatt i personlig konkurs.
 • Att man inte har obetalda skulder registrerade hos Kronofogden.
 • Att man i allmänhet inte får ha några betalningsanmärkningar registrerade. Det finns dock vissa låneföretag som kan acceptera att man har betalningsanmärkningar.
 • Att låneföretagen kan identifiera låntagaren med en fysisk person, vilket kan ske genom att man ansöker om en sms-kod genom en telefon som är registrerad på låntagaren eller genom id-kontroll.
 • Att man inte tidigare har misskött sina betalningar till låneföretaget är ofta en förutsättning för att kunna få låna igen.

Det kan även finnas en del särskilda krav som gäller beroende på hos vilket låneföretag som man ansöker om lån hos. Eftersom låneföretagen har lite olika kreditmallar och även olika rutiner att kreditbedöma personer så finns det andra aspekter, som kan göra att man inte uppfyller kraven för snabblån. Ett exempel kan vara att någon annan i samma hushåll har lånat tidigare och inte skött sin betalning eller att bankkontot används av fler personer än den som ansöker om lånet.

Ett annat allmänt krav är att låntagaren har ett eget ansvar så att denne inte lånar pengar utan att säkert veta om att den kan betala tillbaka lånet i sin helhet på förfallodagen. Ett snabblån kan snabbt bli mycket dyrt med tillkommande kravavgifter och det dröjer sällan mer än 30 dagar efter förfallodagen innan man får ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Detta kan medföra att man även riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket kan förhindra eller försvåra för framtida lån och krediter.

3 olika lån för privatpersoner

Det finns massor av skäl till att man som privatperson kan behöva låna pengar, det kan handla om att man vill köpa något, resa eller renovera sin bostad. Men det kan även uppstå akuta situationer där man behöver lösa en tillfällig kassabrist, reparera en plötsligt uppkommen skada på bilen eller byta ut någon trasig vitvara. I dessa situationer finns det möjlighet att snabbt kunna få loss pengar för att lösa det uppkomna problemet eller infria ens drömmar.

 1. Snabblån

Snabblån vänder sig till privatpersoner som har ett hastigt uppkommet behov av kontanter, för att tillfälligt dryga ut hushållskassan eller för att lösa en plötsligt uppkommen utgift. Ett snabblån kan man ansöka om dygnet runt på Internet och man får direkt besked om lånet beviljas eller inte. Om lånet godkänts får man in pengarna på kontot direkt under låneföretagets öppentider. Det brukar innebära samma dag eller senast nästkommande vardag, beroende på vilket bankkonto som låneföretaget har och man själv har.

För att få sin låneansökan godkänd krävs att man uppfyller de villkor låneföretaget har på ålder, inkomst och tidigare betalningshistorik. De flesta accepterar inte tidigare betalningsanmärkningar. Det finns dock ett antal låneföretag som kan bevilja lån även om man har betalningsanmärkning.

Snabblån går fort att ansöka om och pengarna blir snabbt utbetalda. Lånen löper generellt på 30 dagar och ska ses som ett korttidslån till dess att man får sin lön. Kostnaden för att låna är högre än för traditionella lån, om man ser kostnaden i kontrast mot det belopp man lånar Det är därför viktigt att man vet att man kan betala tillbaka lånet på förfallodagen då det snabbt kan bli dyrt med tillkommande kravavgifter.

 1. Blancolån

Ett blanco lån är ett lån utan säkerhet som löper till en fast ränta över en längre amorteringstid, som vanligtvis ligger på mellan 1 år upp till 12 år, eller mer. Blanco lån är ett namn som banker och finansbolag tidigare kallade lån utan säkerhet för. Idag kallar man blanco lån oftast för privatlån, vilket innebär att dessa lån har samma innehåll, utformning och villkor, se nedan.

 1. Privatlån

Ett privatlån är en låneform för privatpersoner som vill låna från 10 000 kr upp till 400 000 kr. Lånet kräver ingen säkerhet utan istället gör kreditgivare en noggrann kreditbedömning av låntagarens betalningsförmåga över den tid som lånet löper. Kreditvärdigheten kan påverka storleken på det belopp man kan låna och även kostnaden för räntor.

Ett privatlån löper normalt på mellan 1 år och 12 år och har en fast marknadsmässig ränta som ligger på mellan 8-24 %, beroende på kreditgivare och låntagarens kreditvärdighet.

Man kan ansöka om ett privatlån direkt på Internet och även få ett preliminärt besked om man kommer få sin låneansökan godkänd. Därefter tar det mellan 2-10 vardagar innan man får sitt lån utbetalt till sitt konto. I vissa fall kan ett privatlån vara ett bättre och billigare alternativ än snabblån, om man kan vänta någon dag extra på att få sitt lån utbetalt.