Två sätt att spara i aktier

Aktier har under en lång tid varit en sparform som har gett möjlighet till bra avkastning på kapitalet. Samtidigt som det är en sparform där de som är intresserade av aktier kunnat vara aktiva själva i placeringen av sina pengar. Därmed har man direkt även kunnat påverka sin avkastning.

Att spara i aktier kan ske på lång eller kort tid. Den säkraste avkastningen sker oftast över lång tid medan de största avkastningarna kan ske på kort tid. Det finns gott om hjälp att få om man vill spara i aktier. Har man ingen kunskap eller möjlighet att själv göra investeringar i aktier kan man köpa andelar i aktiefonder.

Två sätt att spara i aktier:

  1. Aktiedepå

Har man tid och även är intresserad av att investera i aktier ska man öppna en egen aktiedepå hos någon aktiemäklare, antingen hos banken eller hos någon av de nätmäklare som finns. Att investera i aktier kan ge en bra avkastning men det krävs tålamod, tid och framförallt försiktighet. En huvudregel är att sprida riskerna, satsa i trygga företag där man kan förvänta sig en mindre men säkrare avkastning på lång sikt. Satsa mindre summor på högriskaktier där man tror att man kan få en hög avkastning på kort sikt. Var beredd på att man alltid kan förlora de pengar man investerar och därför är det viktigt att man sprider ut sina aktier på ett stort antal företag.

När man sparar i aktier ska man läsa och följa de råd som man kommer över. De har inte alltid rätt med det kan ge en indikation på vilka aktier man inte ska köpa och vilka som kan vara intressanta att titta på. Att långsiktigt spara i aktier ger ofta en bra avkastning på kapitalet, under förutsättning att man är försiktig och inte spelar med större summor på okänt vatten.

  1. Aktiefond

För den som inte är så intresserad av aktiehandel men som ändå vill ha en bra sparform med möjlighet till bra avkastning är aktiefonder ett bra alternativ. Man kan köpa andelar i aktiefonder hos banker eller fondbolag. Det finns både lågriskfonder och högriskfonder. För den som är lite försiktig men som ändå vill ha möjlighet till en lite bättre avkastning är blandfonder ett bra val. I en blandfond så sprider man riskerna genom att fördela aktierna på kort och lång sikt hos tryggare företag men även genom köp av värdepapper.

3 tips på pensionssparande

Pensionssparande är kanske inte det man tänker på i första hand om man får lite pengar över som man kan avvara för investeringar. Det är oftast först när man kommer upp i medelåldern och har fått en balans i livet som man börjar blicka framåt mot den tid som kommer efter att man slutar arbeta.

Den allmänna pension och den premiepension som alla som arbetar är berättigad till kommer i runda tal att ge en inkomst som uppgår till cirka 50 % av den inkomst man hade när man arbetade. Vill man få råd att leva som vanligt och kanske även använda sin kommande fritid till något som man inte hade tid med när man arbetade är det bra att tänka på sitt pensionssparande.

Tips på pensionssparande:

  1. Pensionssparkonto

Det finns ett flertal banker och finansbolag som erbjuder pensionssparkonto där man både kan sätta in ett större kapital eller månadsspara med ett fast eller valfritt belopp fram tills man går i pension och som sedan utbetalas månadsvis när man går i pension vid 65 års ålder. Dessa konton har ofta en lite bättre ränta då kontot är en typ av fasträntekonto. De flesta banker erbjuder dock möjlighet att säga upp kontot eller att man gör förtidsutbetalning mot en kostnad och ibland även en lägre ränta.

Att spara till pensionen på ett pensionskonto kräver att man sparar under lång tid eller gör lite större insättningar för att sparandet skall ha en betydande skillnad på pensionen som utbetalas.

  1. Pensionsspara i en kapitalförsäkring

Att pensionsspara i en kapitalförsäkring är en trygg och flexibel sparform för framtiden. De flesta som tecknar en kapitalförsäkring i dag i åldersgruppen 55-60 och skälet är oftast att det kapital man har sparat ihop under livet ska kunna ge en bra och trygg avkastning efter att man har gott i pension.

En kapitalförsäkring är flexibel i den bemärkelsen att man kan förse den med egna villkor. Man kan själv bestämma när och hur pengarna ska betalas ut, med vilka belopp och även ange förmånstagare för kapitalet i kapitalförsäkringen. Om den försäkrade avlider så betalas hela resterande kapital + 1 % på kapitalet ut till den förmånstagare man har angivit.

Om man aktivt bevakar sin kapitalförsäkring finns goda chanser till en bra avkastning som vida överstiger den avkastning som man kan få genom alternativa sparformer samtidigt som en kapitalförsäkring har ett flertal skattetekniska fördelar.

  1. Pensionsförsäkring

En vanlig pensionsförsäkring innebär att man betalar in en förutbestämd premie till försäkringsbolaget fram till dess att man går i pension, tidigast vid 55 års ålder. Därefter så utbetalas försäkring under en period av 5 år. Om den försäkrade avlider före eller efter att försäkringen börjat falla ut betalas försäkringen ut i sin helhet till förmånstagarna. Endast närstående kan vara förmånstagare.

Pengar från en pensionsförsäkring styrs av hårda villkor och man kan inte få sina pengar utbetalda i förtid.

Spara på räntekonto

Om man har ett kapital som man vill spara med en säker avkastning är räntekonto den sparform som man bör välja. Ett räntekonto kan ha både fast eller rörlig ränta, beroende på vilket av räntekontona man väljer. Om man kan binda sitt kapital över en längre eller kortare tid så kan man få en högre fast ränta för hela perioden.

Ett räntekonto är en av de sparformer som generellt ger lägst avkastning på kapitalet, om man jämför med andra högrisksparande som kan ge flera gånger så mycket ränta. I gengäld är man dock garanterad den ränta som har utlovats och man kan aldrig förlora delar av sitt kapital, som man löper en risk att göra när man placerar sitt kapital hos högrisksparfonder som exempelvis aktier eller värdepapper.

  • Enkelt sparkonto/lönekonto
    Att tillsvidare spara på ett vanligt sparkonto ger ganska dålig ränteavkastning. Räntan ligger ofta under 1 % år och för ett vanligt lönekonto så ligger räntan så lågt som mellan 0,1 till 0,2 % per år. För ett sparande på 10 000 kr ger det mindre än 100 kr i ränta per år.
  • Fasträntesparkonto

Har man ett kapital på mer än 10 000 kr och som man kan avvara under en fast period kan man placera sina pengar i ett fasträntekonto. På ett fasträntekonto kan man spara mellan 10 000 kr och upp till 20 000 000 kr, beroende på bank, som man binder på mellan 3 månader upp till 5 år.

Dessa fasträntekonton har räntesatser från 2-3 % per år, hos banker, upp till 4-5 % per år, hos finansbolag. Man kan ta ut pengarna tidigare än avtalat från ett fasträntekonto om man hamnar i en situation där man behöver tillgång till kapitalet, dock kan det innebära dels en extra administrationsavgift och dels kan det innebära att man får en lägre ränta för den tid som man haft pengarna insatta på kontot.

Sparande i räntefonder

Om man vill få lite högre avkastning på sitt kapital än vad man får på sitt sparkonto men ändå välja en säker investering av sina pengar som innebär en låg risk så är sparande i räntefonder ett bra val.

Investerar i räntefonder
När man investerar i räntefonder så placeras ens pengar i olika räntebärande papper som man tror kommer kunna ge en avkastning i form av vinster när marknadsräntorna rör på sig. Det finns räntefonder som bara investerar pengar i svenska värdepapper, som obligationer men även fonder som vänder sig till olika marknader runt om i världen och där placeringar kan ske både i obligationer och i valutor.

När man investeras i räntefonder så gör man det på kort eller lång sikt. Det finns räntefonder man kan investera i på 1 eller 2 års tid till en lite lägre avkastning. Detta korta sparande ger oftast inte så stora förändringar men avkastning är ofta tillräckligt bra för att det ändå är ett bättre sparande än på ett sparkonto.

Investera på lång sikt
Om man väljer att investera sina pengar i räntefonder på lång sikt så finns möjligheten att få en betydligt större avkastning på sina pengar. Då är man inte speciellt utsatt av upp eller nedgångar som sker av marknadsräntorna med jämna mellanrum utan kan istället se över hela perioden.

Räntefonder är beroende av händelser som sker på marknaden. När räntor stiger så minskar ens andelar i räntefonden och när räntan sjunker så får man vinster. Det är enklare att förutspå marknadshändelser som sker på kort sikt, dock brukar dessa inte påverka räntorna lika mycket som marknadshändelser som sker på lång sikt och som kan vara av större betydelse men som det är svårare att förutse resultatet av.

Säkra räntefonder
Man kan även placera sitt sparande i säkra räntefonder, det innebär att fonden garanterar ens kapital genom att köpa räntebärande papper, oftast statliga obligationer, som ger en fast avkastning på beloppet. Resterande kapital, motsvarande den fasta säkra avkastningen, investeras i räntebärande papper med hög risk som ger en möjlighet till en bra avkastning. Dessa räntefonder sträcker sig ofta över lång tid, minst 2 år upp till 10 år, och brukar ge en ganska bra avkastning på kapitalet.